Jak wybrać odpowiedni model?

W przestrzeni medialnej funkcjonuje wiele nieporozumień dotyczących oceny i wyboru właściwego urządzenia. Wciąż wiele ogólników jest w artykułach o inhalacjach u dzieci i dorosłych, dostępnych w różnych mediach. Niemal nikt nie zwraca uwagi na najważniejszy aspekt - parametry techniczne. Efektem jest wciąż niska wiedza na temat tych wyrobów. Kto z użytkowników, otwierając instrukcję inhalatora wie np. jak odczytać podane tam dane? Dlaczego wiele osób kupuje urządzenie, w którego opisie nie ma bardzo ważnych danych określających efektywność inhalatora? A przecież podając lek (często drogi) chcemy, aby zalecona przez lekarza dawka rzeczywiście została zaaplikowana (w jak największym procencie, a nie np. 1/3) i trafiła dokładnie do odpowiedniego odcinka dróg oddechowych.
Dla wielu użytkowników i o zgrozo często również dla personelu medycznego, inhalatory nie różnią się niczym między sobą, poza wyglądem i ewentualnie akcesoriami. O wyborze danego urządzenia decydować może wówczas moda lub wpisy na forach zamieszczające pochwały - mały, zgrabny, niekiedy informacja o możliwości „pracy ciągłej”, bez znaczenia dla przeciętnego użytkownika w domu. A gdzie prawdziwa efektywność terapeutyczna? Tymczasem inhalatory / nebulizatory, to wyroby medyczne przeznaczone do podawania leków. Stąd na pierwszym miejscu powinna być weryfikowana przed zakupem ich jakość.

Dokonując wyboru inhalatora, zwróć szczególną uwagę przede wszystkim na:

  • Parametry techniczne - szczególnie MMAD, czyli średnią wielkość cząsteczki i frakcję oddechową, potwierdzone zewnętrznymi testami, przez niezależny ośrodek badawczy. Na ten temat czytaj poniżej, w sekcji "Parametry techniczne".
  • Rodzaj inhalatora - tłokowy lub ultradźwiękowy. Pamiętaj, że ultradźwiękowym możesz podawać tylko sól fizjologiczną lub wybrane leki do nebulizacji. Więcej na ten temat >>
  • Akcesoria w zestawie - najlepiej, aby był tam zestaw dla całej rodziny (wtedy inhalator będzie służył dziecku i osobie dorosłej). Więcej na ten temat >>
  • Bezpieczny i zabawny kształt obudowy kompresora - jeśli inhalator ma być używany w terapii dziecka.

Parametry techniczne

Istotą terapii nebulizacyjnej jest dostarczenie odpwiedniej ilości lekarstwa bezpośrednio do danego odcinka układu oddechowego. Dlatego przed dokonaniem wyboru inhalatora należy koniecznie porównać podstawowe parametry techniczne urządzeń. Mówią nam one o jakości i efektywności terapii wykonanej danym inhalatorem.

MMAD
Najważniejszy parametr inhalatora, określający średnią wielkość cząsteczek w wytwarzanym przez inhalator aerozolu i pozwalający ocenić skuteczność terapii danym inhalatorem / nebulizatorem. Wyrażany w mikronach (µm).

Cząsteczki o wielkości od 10 do 7µm  - mają tendencję do osiadania w nosogardzieli
Cząsteczki o wielkości od 6 do 4µm  - w większości osiadają w strefie tchawicy i oskrzeli
Cząsteczki o wielkości od 3 do 1µm  - osiadają w płucach i pęcherzykach płucnych
Cząsteczki o wielkości < 1µm  - mogą pozostawać zawieszone w powietrzu i być wydychane
Mario La Rosa, Michele Miraglia Del Giudice, Pneumologia Pediatrica 2003; 12: 28-35

Frakcja oddechowa (respirabilna)  lub "% cząsteczek < 5µm"
Drugi równie ważny parametr, ktory powinniśmy sprawdzić przed wybraniem inhalatora / nebulizatora. Jest to procentowa zawartość cząsteczek mniejszych niż 5µm w wytwarzanym przez urządzenie aerozolu. Im wyższa jej wartość, tym efektywniejsza nebulizacja danym inhalatorem.
Dlaczego przyjęto jako odniesienie wartość < 5µm? Wdychane cząsteczki powinny być wystarczająco małe, by być unoszone w powietrzu i wystarczająco duże, aby osiąść na powierzchni płuc i oskrzeli. Cząsteczka < 1 μm może pozostać w powietrzu, nawet w nieruchomym, i być następnie wydychana. Cząsteczka > 5μm zazwyczaj osiada w górnych drogach oddechowych lub w gardle i ustach.

Przykład: Mamy do dyspozycji 2 inhalatory. Jeden ma frakcję oddechową = 72%, a drugi 51%. Oznacza to, że w pierwszym uzyskujemy aerozol znacznie "bogatszy" w optymalne cząsteczki  (72% aerozolu będzie składało się z cząsteczek mniejszych niż 5 mikronów, podczas gdy w drugim inhalatorze tylko 51%!).
Wszystkie inhalatory marki PiC Solution posiadają frakcję oddechową minimum 70%!

Szybkość nebulizacji
Prędkość nebulizowania płynu w komorze nebulizacyjnej (im wyższa wartość, tym szybsza terapia). Jednostka miary: ml/min.

Przepływ
Szybkość przepływu powietrza wytwarzanego w kompresorze. Jednostka miary: l/min.
Dzieli się na dwa parametry:

  • przepływ maksymalny - bez podłączonej komory nebulizacyjnej,
  • przepływ roboczy - z podłączoną komorą nebulizacyjną i akcesoriami (zawsze niższa wartość niż przepływ maksymalny).

Ciśnienie
Ciśnienie strumienia powietrza wytwarzane w kompresorze. Jednostka miary: bar.
Dzieli się na dwa parametry:

  • ciśnienie maksymalne - bez podłączonej komory nebulizacyjnej,
  • ciśnienie robocze - z podłączoną komorą nebulizacyjną i akcesoriami (zawsze niższa wartość niż ciśnienie maksymalne).

Masz prawo wiedzieć
BS EN 13544-1:2007 Respiratory therapy equipment. Nebulising systems and their components - zgodnie z tą normą europejską, producenci muszą umieszczać w instrukcji obsługi inhalatora informacje o parametrach technicznych charakteryzujących dany produkt, takich jak:
•       MMAD
•       Przepływ
•       Ciśnienie

Uwaga: parametry podawane w instrukcji obsługi inhalatora odnoszą się do roztworu soli fizjologicznej (0,9% NaCl). Oznacza, to że wartości te zmienią się przy stosowaniu zawiesin leków.


Pamiętaj: nawet najlepszy lek na świecie, podawany przez niskiej jakości inhalator,
da ograniczony efekt leczniczy!      Przed rozpoczęciem terapii skonsultuj się z lekarzem w sprawie
doboru lekarstwa, jego dawki i techniki inhalacji / nebulizacji.© 2014 - A New Therapy Sp. z o.o.
Inhalatory, nebulizatory i akcesoria do inhalacji marki PiC Solution - wyłączny dystrybutor w Polsce:
 

A New Therapy Sp. z o.o.  - ul. Łucka 18, 00-845 Warszawa, tel. 22/ 721-15-11, faks: 22/ 721-15-34, e-mail: info@anewtherapy.pl
www.anewtherapy.pl, www.picsolution.pl, www.inhalacjeudzieci.pl, www.niemusibolec.pl